123) Kaderimiz

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 5 Kasım 2010 Pazar günü yapılan Hayat Rehberi Sohbetidir.

AÇIKLAMA

  • Her olay ve işin; Allah’ın bilgisi dâhilinde ve kaderde yazılı olduğuna iman etmek kaderdir. Kadere iman mü’min olmanın şartlarındandır.

 

  • Kadere iman etmek tembelliğin bahanesi olamamalıdır. Allah kullarına çift yönlü kapasite vermiştir. Kul iradesini kullanarak yaptığı seçimlerden sorumludur.

 

  • İnsanlar yaratıldığı standartlarda nasıl davrandığından hesaba çekilecektir. Zengin olmak artı olmadığı gibi fakir olmak da eksi değildir. Önemli olan bulunulan konumda yapılması gerekenin yapılmasıdır. Kul elinden ne geliyorsa ondan sorumludur.

 

  • Allah’ın bilgisi, iradesi, dilemesi, kudreti kullarına benzemez. Eğer kul kendi sınırlı aklı ile Allah’ın ilmini ve bilgisini tasavvur etmeye çalışırsa yanılır ve hataya düşer. Onun için mü’min Allah’a ait olan bilgileri ilahi ölçüler ve mukaddeslik sınırları içerisinde anlamaya çalışır.

 

  • Kulun Allah’ı kendi ilmi ile kıyas etmesi imanını tehlikeye düşürür. Mü’min Allah’a güvenir, adaletinden emin olur, görevini yerine getirip Allah’ın takdirine boyun eğip sabreder. Onun kadere imanı ona güç olup cesaret kazandırır, geçmişe takılı kalmayıp Allah’ı yanında bilir.

 

  • Kader değişmemekle birlikte esnektir. Kader Resûlullah aleyhisselamın tavsiyelerine uyup uymamaya göre olumlu yahut olumsuz yönde değişebilir.

İlgili Videolar