174) Umudumuz Mü’min Genç

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 22 Nisan 2012 Pazar günü yapılan Hayat Rehberi Sohbetidir.

AÇIKLAMA

  • Gençlerin sahip oldukları enerji, güç, konum itibariyle Ümmet’in umudu oldukları unutulmadan onların üzerine yatırım yapılmalıdır. Aynı zamanda şeytanın da gençlerin bu konumunun farkında olup insanlık tarihinden beri plan ve projelerini gençlerin üzerine kurmakta ve kendine adam kazanmaya çalıştığının şuurunda olarak takatin sonuna kadar çalışılmalıdır.

 

  • Ümmeti Muhammed adına davayı yüklenecek gençler yetiştirilmek isteniyorsa izlenecek tek metot; Allah ve Resûlü’nün yoludur. Bu metotta en önemli husus; Resûlullah aleyhisselamın uyguladığı gibi muhatap ileride nasıl görülmek isteniyorsa ona öyle muamele edilmesidir.

 

  • Öncelikle gençlerin hiçbir güç karşısında ezilmeyecek ve uğrunda her şeyi feda edebilecekleri bir imana sahip olmaları sağlanmalıdır. Bu aşamadan sonra gençlere gücünün yettiği kadar sorumluluk verilmeli ve umut aşılanıp büyük hedefler için yetiştirilmelidirler.

 

  • Unutulmamalıdır ki; İslam gençlerin eli ile dünyaya yayılmıştır. Bu sebeple onlardaki enerji israf edilmeyip onlara gelecek gözüyle bakılarak genç odaklı projeler kurulup gençlerle birlikte hareket edilmelidir.

 

  • Umut olan mü’min gencin istenilen hedefe ulaşmasına engel olacak bütün sebeplerin ortadan kaldırılması için herkesin takatinin sonuna kadar çalışması gerekmektedir. Çünkü cihat, hedefe ulaşmak için ne gerekiyorsa onu yapmanın adıdır.

 

  • Gençlere eğitim metodunda “Nebevi Metot” izlenmeli, bu eğitim için uygun ortam hazırlanmalı, davaya uygun fikirler çocukluktan itibaren aşılanmakla kalmayıp bu konuda ebeveynlerin örnek olması gerekir. Gençlere Yesrib’leri Medineleştirecek, İslam’ın yarınını müdafaa edecek Mus’ablar ve Usameler olarak bakılmalıdır.

İlgili Videolar