236 – Gelecek Bilgiler

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 6 Nisan 2014 Pazar günü yapılan Hayat Rehberi Sohbetidir.

AÇIKLAMA

  • Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asırlar öncesinden bugün içinde bulunulan birçok felaketi haber vermiştir. Öyleyse haber verilen bu felaketlere düşülmemesi için Resûlullah aleyhisselamın Ümmeti Muhammed’e getirip bıraktığı emanetlerin muhasebesi en iyi şekilde düşünüp yapılmalıdır.

 

  • Ümmeti Muhammed, ölüm olayını sıradan göremez çünkü mü’min, her olaydan kendisine ders çıkaran insandır.

 

  • Ümmeti Muhammed, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğum ve ölümüyle değil, neden-niçin doğduğunun ve derdinin ne olduğunun şuurunda olmaya çalışan bir ümmettir.

 

  • Bu zamanda yaşayan insanların sorunu; dünyanın geçici ve fani olduğu bilindiği halde vehn hastalığından dolayı dünyayı putlaştırıp kalplerinin tam ortasına yerleştirmiş olmalarıdır.

 

  • Yapbozun parçaları tek başına bir anlam ifade etmediği gibi dinin bir tarafından tutularak oluşturulan gruplar da bir anlam ifade etmez, aksine dini parçalar. Bu sebeple asıl olan; Allah Teâlâ’nın “Tefrikaya düşmeyin!” ayeti kerimesini şiar edinerek dini bütünüyle ele alan, bu doğrultuda yaşamaya çalışan ve ümmet bilincine sahip nesiller oluşturmaktır.

İlgili Videolar