İnşaat halindeki binanın zekatı nasıl hesaplanır?

« »

3439defa izlendi

İnşaat Hâlindeki Binanın Zekâtı Nasıl Hesaplanır?

Bismillah

Elhamdülillah, vessalatu vesselamu alâ Resûlillah

Ticari maksatla yani satmak için yapılmış bir bina, yapım aşamasındayken zekâtı her yıl muhakkak verilecektir. Mesela; üç yıl sürdüğünü kabul ettiğimiz bir inşaatın sahibi ne zaman zekât veriyorsa o zaman bu inşaatın da zekâtını verecektir. O günkü maliyeti üzerinden verilecektir.

Mesela; bir binanın %20’si yapıldıysa %20’si tamamlanmış bir bina üzerinden zekâtı hesaplanılır. Bir sonraki sene %70’i bitmiş ise piyasada %70 bitmiş hâliyle onun bir maliyeti vardır. O değeri üzerinden zekâtı verilecektir. %100’ü bittikten sonra da her yıl %100’ün üzerinden zekâtı verilecektir. Yani bir kere zekâtı verilmiş olması, bir dahaki dönemlerde zekât muafiyeti getirmiyor.

Velhamdülillahi Rabb’il âlemîn

İlgili Videolar