33) İnsana Vasiyet

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 23 Kasım 2014 Pazar günü yapılan Şehzadebaşı Camii Sohbetidir.

AÇIKLAMA

  • Allah Teâlâ, anne babaya isyanı kendisine şirk koşulmasını yasakladığı gibi yasaklamış ve onlara itaat edilmesini vasiyet etmiştir. Bu vasiyet rica değil, namaz gibi bir emirdir. Bir mü’minin, anne babasının Allah’a ortak koşma ve haramlara bulaşma isteği dışındaki her emrine itaat etmesi gerekir. Bu itaati, anne babasının iyi oluşu sebebiyle değil Allah’ın bu konudaki emri dolayısıyladır.

 

  • Bir Müslüman’ın, hayatındaki temel ölçütü Kur’an’dır. Mü’min Kur’an’ın tümüne iman eder, ayetler arasında seçim yapmaz. Cenneti anlatan ayeti dinlerkenki hissiyatını, anne babaya itaati emreden ayeti dinlerken de korur.

 

  • Bu Ümmet, anne babaya itaati cihada gitmekten daha önde tutan bir peygamberin ümmetidir çünkü anne babaya itaat ve onların hizmetinde bulunarak onları razı etmek, önde gelen cihat çeşitlerindendir. Annesini gözü yaşlı bırakıp arkasına bakmadan giden bir mü’min olmamalıdır. Mü’min Allah’ın rızasının peşinden giden ve nerede rızayı bulursa orada olmaya çalışan adamın adıdır.

 

  • Allah’ın rızası, anne babasının rızasındadır. Allah’ı razı etmek isteyen mü’min, önce anne babasını razı etmelidir. Namaz ve oruç gibi sorumluluklardan hesap verileceği gibi anne babaya olan tutumdan da hesap verilecektir. Sorumluluk sahibi ve hataya kuşatıcı bir bakışla bakan mü’min, bu şuurda yaşamalıdır. Anne baba rızası, cennet kapılarının anahtarıdır.

 

  • Anne babasının rızasını kazanamamış, yılda bir kez anne babasını hatırlayan evladın toplum arasında itibar görse de Allah’ın nazarında “iyi bir evlat” oluşunda sıkıntı vardır. İslam’da yılda bir kez anne babayı hatırlamak diye bir kültür yoktur. Unutulmamalıdır ki İslam, hayat dinidir ve her günü kuşatan bir dindir.

İlgili Videolar