41) Âsiye Olmak – Arkadaş Zorunludur

« »

4159defa izlendi

“ÂSİYE OLMAK-41”

DERS RAPORU

1. İslam, insanlık dinidir. İnsanla alakalı her konuda dinimizin yönlendirmesi

bulunmaktadır.

2. İnsan tek başına yaşayabilir bir varlık değildir. Arkadaş, insanın gıda gibi bir ihtiyacıdır.

3. İnsanın yalnız kalması ya da yanlış arkadaş seçimi beraberinde pek çok sorunu

getirebilir. Bu nedenle arkadaşlık konusu Rabbimiz’in ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve

sellemin sınırlarını belirlediği bir konudur.

4. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem;

a. Cennetin ortasında yer bulabilmek için bir cemaatin içinde yer almayı, 1

b. Şeytanın tuzağına düşmemek için cemaatten ayrılmamayı, 2

c. Kişinin sevdiğiyle beraber olacağını, 3

d. Allah rızası için olan sevginin Arş’ın gölgesiyle karşılık bulacağını 4 buyurmuştur.

5. Elbette Arş’ın gölgesi ile karşılık bulacağı müjdesi bulunan arkadaşlığın standartları

bulunmaktadır:

– Arkadaşlık ve dostluk ilişkileri sadece Allah rızası için olur. Bu nedenle de; helal-haram

çizgilerine riayet eden, ahlakı tam kişiler arkadaşlık listesindedir. 5

– Zamanını iyi kullanan, fırsatları kaçırmayan, insanlarla iyi geçinen akıllı kimselerle

arkadaşlık yapılır. 6

– Arkadaşlık vefakârlık ister; mü’min on dakikalık bir beraberlik de olsa bu bağı

unutmayandır.

– Her zaman ve koşulda karşılıklı hüsnü zan esas olmalıdır.

– Mü’minlik standardı; kişinin kendisi için istediğini kardeşi için de istemesidir. 7

– Arkadaş seçiminde kanaat sahibi olabilmek için; ticaret ve yolculuk yapmak, uzun

zaman birlikte bulunmak gerekmektedir.

– Kemal sıfatı sadece Rabbimiz’e aittir. Mü’min, ilişkilerinde karşı tarafa her zaman bir

hata payı bıraktığında gördüğü yanlışlar karşısında yıkılmayacaktır.

– Dünyanın arkadaşlıkları da fanidir, bir gün bitebilir. Mü’min, arkadaşlık bağını

koparmak gerektiğini düşünürse bu bağı oluşturmak için mücadele ettiği zamanın üç

katı fazla bir zaman tahammül göstermesi gerektiğini unutmamalıdır.

6. Mü’min, her işini Allah rızası için yapmak isteyen kimsedir. Bu nedenle şiarı:

“ Bedeli olmayan arkadaşlık, eziyeti olmayan sevap olmaz.”dır.

———————————————-

1 Tirmizi, 2165

2 Ebu Davud, 547; Nesai, 847

3 Buhari, 6168; Müslim, 2640

4 Müslim, 2566; Tirmizi, 2390

5 Ebu Davud, 4832; Tirmizi, 2395

6 Taberani, el-Mu’cemu’l Evsat, 4422

7 Buhari, 13; Müslim, 45

İlgili Videolar