128) Mezhebimiz

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 9 Ocak 2011 Pazar günü yapılan Hayat Rehberi Sohbetidir.

AÇIKLAMA

  • Allah neyi öğretmek istedi ise onu peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bildirmiştir.  Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise usta çıkarak yöntemi gibi ashabını eğitmiş, kendisine Allah’ın öğrettiği her şeyi etrafındakilere öğretmiştir.

 

  • Sahabeler Resulullahtan öğrendikleriyle, volkan gibi heyecanları, dünyayı tek başına kurtarma aşklarıyla talebe yetiştirdiler. Yetiştirdikleri talebeleri her çiçekten bal alır gibi, onlardan ilim aldılar. Talebeleri sayesinde Ashab-ı kiramın bütününden Cebrail aleyhisselam’ın getirdiği her şeyi bu ümmet öğrenmiştir.

 

  • Mezhep imamlarımız ashaptan gelen balı toplayarak ümmete aktardılar. Derli toplu hazır din hazırlayarak bize getirdiler. Bunun için onları sevmek zorundayız.

 

  • Ashab-ı kiramın elinden yüzlerce talebe yetişmiştir bu talebelerden dört hak mezhep bu güne kadar gelmiştir. Allah bu büyük müçtehit ve eğitimi insanüstü denecek düzeyde yüksek olan kadrodan dört tanesinin isminin kıyamete kadar baki kalmasını murad etmiştir.

 

  • Mezhep imamlarına bakışımız: “Onlar bu ümmetin dikilmiş başlarıdırlar. Dik başlı, onurlu, heybetli Resulullah sallallahu aleyhi vesellemin mirasına kâmilen sahip çıkmış insanlardırlar. Hiçbiri dünyalığa bir dakika tenezzül etmediler. Dünya ayaklarına geldi ayaklarıyla teptiler onu. Ne maaşa tenezzül ettiler, ne forsa tenezzül ettiler. Allah’ın rızasından başka bir şeye razı olmadılar. Dört mezhep neden ortaya çıktı? Allah böyle murat etti.”

 

  • Mezheplerimiz din öğrendiğimiz aynı okulun farklı sınıflarıdırlar

 

  • “Eğer Ebu Hanife’nin bir fetvası bu asırda fitneye, fesada sebep olacaksa, Malik bin Enes’inki de öbür türlüyse, Allah niye dördüne de hak dedirtti bize? Nitekim Osmanlı Devleti son döneminde bir mecelle oluşturmak istediler, yani bir kanun anayasa gibi bir şey oluşturalım dediler. Hanefi devleti olduğu halde padişah, şeyhülislam, ulema, kökten Hanefi mezhebinden oldukları halde, mecelleyi dört mezhebe göre hazırladılar.”

 

İlgili Videolar