244) İslam’ın Yarını

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 15 Mart 2014 Pazar günü yapılan Hayat Rehberi Sohbetidir.

AÇIKLAMA

  • Müslüman âleminin bugün karşılaşmış olduğu sıkıntılar Allah’ın kaderidir. İslam’ın zaferi de Allah’ın vaadidir. Bu sebeple çekilen her sıkıntı zaferin müjdeleyicisidir. Müslümanlar da İslam’a, Allah’ın baktığı gibi bakmalıdır. Unutulmamalıdır ki Allah’ın Teâlâ’nın planı, bütün planların üstündedir.

 

  • Allah’ın vaadine inanan bir mü’minin gündemden etkilenmemesi gerekir. Batıl silahlarıyla beyinleri öldürmeye çalışırken Hakkın da batılın taarruzuna karşı mücadele etmesi gerekmektedir. Allah’ın vaadi varken Müslümanların bu mücadelede umutsuz kalması düşünülemez. Mü’min, iman ve umutla yol alan kişidir.

 

  • Hakkın varlığı da batılın varlığı da Allah’ın dilemesiyle olmuştur. Her şey zıddıyla kaimdir. Batılın varlığı, hakkın zaferini ortaya çıkarmak içindir. Hak ve batıl sürtüşmesi kıyamete kadar sürecektir. Bu mücadelede Hakkın tarafında olmak asıl hedeftir.

 

  • İslam’ın bugünkü tablosuna bakarak İslam’ın geleceği hakkında olumsuz karar vermek; şeytana yardım etmek ve Allah’ın kudretini yok saymaktır. Mü’min ise görüntüye göre karar vermeyip olaylara iman penceresinden olaylara bakabilendir.

 

  • Müslümanların üzerindeki zulmün her geçen gün artması, kâfirlerin İslam’ın zaferinden korktuğunun göstergesidir. Bugün İslam en karanlık dönemini yaşıyor gibi gözükse de İslam güneşi hiçbir zaman batmayacaktır. Bilakis bu karanlık, yarın doğacak olan güneşin habercisidir.

 

  • Tarihteki iniş çıkışlara takılı kalmak, gereğini yerine getirememeye neden olur. Bu sebeple asıl olan, çözüm odaklı yaşamaktır. Şüphesiz Allah’ın vaadi hak ve İslam yakındır. Bu vaadin gerçekleşebilmesi için nerede durulduğu ise, imtihan konusudur çünkü Allah Teâlâ, bu uğurda gayret edenler arasında kullarını görmek istiyor.

 

  • İslam izzetlidir. Bedir’de zafer kazanınca da 1924’te hilafet kaldırılınca da İslam izzetlidir. Yaşanılan hiçbir olay İslam’ın izzetini etkileyemez. Gerçek mü’min de bu olaylardan etkilenmeyip İslam’ın izzetini tüm benliğinde hissederek yaşar.

İlgili Videolar