14) Meşakkat Abidesi

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 23 Eylül 2007 Pazar günü yapılan Hayat Rehberi Sohbetidir.

 AÇIKLAMA
  • Musa aleyhisselam önceki peygamberlerden farklı olarak hayatı bütünüyle kuşatan bir şeriatla gönderilmiştir. Bugün Şeriat’ı için mücadeleyi imanının gereği olarak bilen her Müslüman, Musa aleyhisselamı tanıyıp anlamalıdır ki sağlam adımlarla yol alabilsin.

 

  • Allah’ın Musa aleyhisselama yardımı, Firavun’un zulmünün en azdığı zamanda gelmişti. Bu gerçek göstermektedir ki; küfrün zirvedeymiş gibi göründüğü ve zulmünün arttırdığı bugünde, Allah’ın yardımı yakındır.

 

  • Musa aleyhiselam döneminde Firavun sistemiyle köleliği benimsemiş insanların mükerremliğini inkâr edişi gibi, bugün tüm firavuni sistemleri benimseyen insanlar da sistemin çağdaş köleleri haline gelmişlerdir. Allah yoluna çalışmayı hedef edinen Müslüman’a düşen bu insanlara İslam’ın izzetine ve Müslüman’ın mükemmelliğini hatırlatmaktır.

 

  • Yarın firavuni sistemlere karşı ayakta durmayı göze alan her Müslüman’ın, Musa aleyhisselam gibi bugün her türlü fedakârlığa hazır olmalıdır.

 

  • Musa aleyhisselamın Firavun’un sarayında büyüdüğü gerçeği, küfrün yuvası olan batıdan bir gün İslam güneşi doğacağı inancını pekiştiren en güzel örnektir. Allah o zamanda Musa’sını gönderdiği gibi her devirde Firavunların karşısında dik duran kullarını da gönderecektir.

İlgili Videolar