151) Helva Yapma Sanatı

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 30 Ekim 2011 Pazar günü yapılan Hayat Rehberi Sohbetidir.

AÇIKLAMA

  • İnsan fıtratı, hata yapmaya meyilli olarak yaratılmıştır. Allah insandan hata yapmamasını değil hatalarını kabul etmesini, hatalarında ısrarcı olmamasını ve onlardan ibret alarak bir daha dönmemek üzere tövbe etmesini istemektedir. Çünkü kul olmak, ne olursa olsun Rabbine geri dönmeyi gerektirmektedir.

 

  • İslam bir eğitim programıdır. Bu eğitim sürecinde mükemmel olmak isteyen, şeytanın tuzağına düşmüş olur. Çünkü masumluk yalnız peygamberlerin özelliklerindendir. Önemli olan Allah’ın huzuruna acziyetin farkındalığıyla kul olarak çıkabilmektir.

 

  • İslam’da zirvenin yakalanabilmesi, imanın eğitim sürecinden geçmesiyle sağlanmaktadır. Bu eğitim süreci, direnci güçlü mü’minlerin yetişmesine vesile olmaktadır. Bunun sonucunda sosyal medya akımı gibi etkilere kapılmadan sağlam adımlarla yürüyen nesiller yetiştirilmesi sağlanmış olacaktır.

 

  • Ümmeti Muhammed, temelleri denge üzerine kurulmuş bir ümmettir. Bu dengeyi sağlayan ancak gerçek hedef noktasında ilerleyebilir. Bu sebeple İslam, yaşanması kolay bir dindir. İslam, yalnızca kılıçla yapılan cihattan ibaret olmayıp dünya ve ahiret hayatını şekillendiren bir din olarak görülmelidir.

 

  • İslam’a hizmet etmek her mü’minin görevidir. Bu sebeple herkes yetenekleri doğrultusunda takatinin yettiği kadar dine hizmet etmekle mükelleftir. Unutulmamalıdır ki; Allah yapılanlara göre değil niyetlere göre muamele etmektedir çünkü cihattan geri kaldıkları için ağlayanlar, Allah’a teslimiyetleri ve yürekteki sevdalarıyla cihada gidenlerle aynı sevabı kazanmışlardır. Bu, Allah’ın kullarına lütfudur.

İlgili Videolar