157) İşte Cennet

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 25 Aralık 2011 Pazar günü yapılan Hayat Rehberi Sohbetidir.

AÇIKLAMA

  • Şeytanın ilk fitnesi kadın üzerindendir ve İslam toplumunu devletin temeli olan kadın üzerinden bozmaya çalışmaktadır çünkü şeytan tarafından tuzağa düşürülüp kaybedilen her kadın, Ümmet’in geleceğinden bir parçanın yitirilmesi anlamına gelmektedir. Bu, İslam toplumunun temel sorunudur. Artık bu sorunu aşıp kadına gerçek değerini vererek İslam yeniden yarınlara taşınmalıdır.

 

  • Değerli olan her şey risk taşır. Bu sebeple kız çocuğu, cenneti kazandıracak kadar değerli olduğu gibi cehennemin kapısını aralayacak kadar da imtihan vesilesidir.

 

  • Erkek evladını kızdan üstün tutmayan, bakma mecburiyeti olduğu için değil bunu gönülden ve isteyerek yapan için, kız çocuğu cennettir. İyi yetiştirilmiş bir kız çocuğu da Ümmet’e kazandırılmış bir anne demektir. Ümmet’e kazandırılmış bir anne de gelecek nesillerin teminatıdır.

 

  • Batı, İslam’ı çökertmek için kadına özgürlük(!) vermek bahanesiyle onu köleleştirmiştir. İslam ise cennet vererek onu özgürleştirmiştir.

 

  • Peygamber aleyhisselamın ahlakıyla yetiştirilmiş ve şeytanın tuzaklarından korunmuş kız çocuğu, cennetin anahtarıdır. Böyle bir kız çocuğu yetiştirmek de cihad meydanlarından bir meydandır.

 

  • İslam, birilerinin söylediği sözlerin oluşturduğu yaşayış tarzı değildir. Aksine İslam; kaynağını Kur’an ve Sünnet’ten alan vahiy kaynaklı oluşturulmuş yaşam tarzıdır.

 

  • Gayba iman, imanın alt yapısıdır. Allah’ın cennet vaat ettiği bir şeye şüphe duymak ise imandaki zafiyeti gösterir. Bu sebeple kız çocuk yetiştirilmesine vaat edilen cennete, yüzde yüz iman edilmelidir. Allah’ın cennet vaadi de kızlarını sadece Allah’a secde eden, hür yürekli ve bu Ümmet’in Mus’ab’ı olup Mus’ablarını yetiştirecek şekilde yetiştirebilen kulları için geçerlidir.

İlgili Videolar