168) O Bile!

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 11 Mart 2012 Pazar günü yapılan Hayat Rehberi Sohbetidir.

AÇIKLAMA

  • Allah Teâlâ tüm kullarını imtihan etmek için yaratmıştır. Bu imtihandan geçebilmek için kulluk yapma şartı vardır. O’na gerektiği gibi kulluk yapmayanların ahirette bedel ödemeye, yapanların ise dünyada bedel ödemeye hazır olmaları gerekir. Dünya hayatında ne hedefleniyorsa o uğurda bedel ödenip tüm fedakârlığın yapılabilmesi gerekmektedir.

 

  • Derece yükseldikçe imtihan da artar. Allah’ın rızasına talip olan her mü’min, tüm sıkıntıların olduğu gibi onların devalarının da Allah’tan geldiğine iman etmelidir. Bu şekilde mü’min, bu imtihanlar karşısında sabır gösterip kulluğunu en güzel şekilde yerine getirebilmektedir.

 

  • İnsanların en üstünü olan Resûlullah aleyhisselamın bile çeşitli sıkıntılarla karşılaşması; Ümmeti Muhammed’in, kapasite büyüklüğünü müşahede edebilmesi içindir. Bu sıkıntıların sadece düşman tarafından değil dost tarafından da gelebileceği gerçeği göz ardı edilmeden hareket edilmelidir.

 

  • Mü’min, bela çağıran da değildir bela savan da. Mü’min, başına bela gelmesin diye dua eden, gelince de belalara katlanan insandır. Bu çekilen sıkıntıların cennete vesile olacağının şuurunda yaşanmalıdır. Cennetin bedelinin ucuz olmadığı da unutulmamalıdır.

 

  • Dünya, cenneti kazanabilmek için musahhar kılınan bir araçtır. Bu aracı amaç haline getirmemek gerekir. Asıl amaç olan cennete kavuşmak ise, bu araçta Allah’ın rızasını arayanlara nasip olacaktır biiznillah.

 

  • Peygamber olabilmenin şartı, insanlığı kalpte taşımaksa O’nun Ümmet’inden olmanın gereği de, tüm insanlığı kalpte barındırabilmektir. Bunun gerçekleşmesi için de mü’min, insanlığı kuşatan geniş bir yüreğe sahip olmalıdır.

 

  • Mü’minin cennet arzusundaki samimiyeti, ağır imtihanlar karşısında dik durabilmeyi sağlar. Böylece mü’min, niyetindeki samimiyet sayesinde Allah’ın razı olacağı seviyeye yükselip cennete gitmeye hak kazanır.

İlgili Videolar