170) İman Bir Başkadır

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 25 Mart 2012 Pazar günü yapılan Hayat Rehberi Sohbetidir.

AÇIKLAMA

 • Mü’minleri cennete götürecek olan iman; “Allah’ın razı olup onların da Allah’tan razı olduğu” ashabı kiramın imanıdır. Bu sebeple mü’minlerin iman kalitesi, ashaba yakınlıklarıyla ölçülür.

 

 • İman, Allah ve Resûlü’nü her şeyden çok sevmeyi ve bu uğurda ne gerekirse onu yapmayı gerektirir. İman beraberinde fedakârlığı, itaati, teslimiyeti, dünyaya tenezzülsüzlüğü, vakarı, takvayı, kanaati ve cesareti getirir. Bunun en iyi örnekleri ise ashaptır. İyi örnek olmak isteyen herkes de onların yolundan gitmelidir.

 

 • Ashabı kiramı sevmek iman ile alakalı bir durumdur. Ümmet’in geçmiş büyükleri çocuklarına Bakara Suresi’ni öğretir gibi ashabı kiramı sevmeyi öğretmişlerdir. Allah’ın sevdiklerini sevmek, onlar gibi olmayı da beraberinde getirmektedir.

 

 • Bugün Allah ve Resûlü’nü sevdiğini iddia edenler, ashabı kiram gibi Sünnet’e sımsıkı sarılıp koruyarak ve Sünnet’i sonraki nesillere aktararak sevgilerini ispat etmelidirler. Resûlullah aleyhisselamı sevmeyi imandan gören müminler için ‘’Resûlullah dedi ki:‘’ ifadesi her şeyi feda edecek bir ifade olmalıdır.

 

 • Allah, kıyamete kadar okunacak olan kitabında razı olduğu kulları olan ashabı kiramı şu şekilde tanımlamıştır:
 1. Kâfirlere karşı dimdik
 2. Birbirlerine karşı merhametli
 3. Secde ve rükûları hakkıyla yapanlar

Onların bu özellikleri, kendini Allah’tan razı etmek isteyenler için bir yol haritası konumundadır.

 • Ashabı kiramın yolundan gitmek; İslam kardeşliğinden başka bir tarafı, hizbi, grubu, cemaati kabul etmemekle; kılıç zamanında kılıç, secde zamanında secde ile o an ne gerekiyorsa onu yapmakla; hiçbir hükmü eğip bükmeden sonraki nesillere açık ve ne olarak aktarmakla mümkündür.

 

 • İman ispat ister. İmanın ispatı da ameller iledir. Bu ameller ise moda, komşu veya çağa uyarak değil Allah’ın rızasını kazanmak için O’nun emir verdiği şekle göre yapılmalıdır.

 

 • İman ile şüphe bir arada bulunamayacak olan kavramlardandır. İmanda şüphesizlik ise yüzde yüz teslimiyetle mümkündür. Bu teslimiyet de imanın tadını varmayı beraberinde getirmektedir.

İlgili Videolar