2) İnternet Ölçülerimiz

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 27 Ekim 2014 Pazartesi günü yapılan Ankara Hacı Bayram Veli Camii Sohbetidir.

AÇIKLAMA

  • Bütün nimetlerin tek sahibi Allah olduğu gibi internet de Allah’ın nimetlerinden bir nimettir. Her nimet Allah’ın sınırları içerisinde kullanıldığında şükrü eda edilmiş olur. Amacı dışında kullanılan nimet ise hem dünya hem de ahirette zarar verir.

 

  • İslam dini bütün zamanların DNA’sını kendinde barındırır. Hiçbir devirde hiçbir yenilikten geri kalmadığı gibi internetten de geri değildir. Bugün İslam’ın internet ve medya gibi iletişim araçlarından uzak kalmış gibi görünmesi İslam’ın değil Müslümanların tembelliği ve hatasıdır. Bu hatayı kabul etmeyip sağlam ve hızlı adımlarla yol alınmalıdır.

 

  • Verilen her nimet imtihanı da beraberinde getirir. Bununla beraber verilen nimetlerle ya Allah’a yaklaşılır ya da O’ndan uzaklaşılır. Mü’min ise nimetleri Allah’a yaklaşma vesilesi olarak kullanır.

 

  • Mü’minin internet kullanma ahlakı vardır. İnterneti kullanırken de kul olduğunu unutmaz.

 

  • Mü’minin bulunduğu her pozisyonda Allah’ın hükmünün ne olduğunu belirleyen fıkıh ve ilmihal bilgisi olduğuna göre bugünde mü’minlerin “internet ve iletişim fıkhı”na öncelikli olarak ihtiyaçları bulunmaktadır. Bunun için internetin Müslümanca kullanımını öğrenmek ve öğretmek zorunluluğu söz konusudur çünkü İslam, her anı kuşatan evrensel bir dindir.

 

  • İnternet kullanımının da bir ahlakı vardır. Başkasının onurunu zedelememek, her habere kulak asmamak, fotoğraf kullanılmaması, zamanın boşa harcanmaması internetin kullanımında dikkat edilmesi gereken ahlak kurallarındandır. Aksi takdirde nimetler Allah’a yaklaştıracağı yerde uzaklaşılmasına sebep olabilir. Mü’min, her yerde ve zamanda kul olduğunu unutmayıp bu şuurda yaşamalıdır.

İlgili Videolar