213 – Şu Mübarek Genç

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 29 Eylül 2013 Pazar günü yapılan Hayat Rehberi Sohbetidir.

AÇIKLAMA

  • Allah kullarını imtihan edecektir. Ashabı kiramın yaptığı gibi bunlar fırsat olarak görülmeli ve fırsat denilen mefhumun çok nadir ortaya çıkması sebebiyle kaçırmadan değerlendirilmelidir. Davası olan her Müslüman neyi fırsat olarak algıladığını da muhasebe etmelidir.

 

  • Müslümanlar sorumlulukları altında bulunanları küçük kafalı ve dar zihniyetli yetiştirmemelidir. Bilakis geniş ufuklu davaya kilitlenmiş adamlar yetiştirmelidir.

 

  • Büyük laflar etmek kolaydır; zor olan, Allah’a verilen sözlerin ne kadarının tutulduğu ve Arş’a isminin nasıl yazıldığıdır. Mü’min verdiği sözün esiridir. Bu sebeple Allah’a vermiş olduğu sözünü tutarak bu sözün ağırlığınca büyük iş yapanlar, “Allah bana fırsat verirse ne yapacağımı göstereceğim.” diyen zamanının Enes bin Nadrlarıdır.

 

  • Mü’min neye odaklanmış ise odaklanıp kilitlendiği şey uğruna gerekirse canını dahî verebilmelidir. Mühim olan davasının devam etmesidir. Şayet kendisi ölmüş olsa bile davası devam ediyor ise her şey yolunda demektir. Her mü’min bu hususta fedakârlık göstermelidir.

 

  • Mü’minlerin heyencanlı olmaları gerekmektedir. Heyecanlarını gösterebilmeleri için mekânın adının Uhud olmasına gerek yoktur. Mü’minlerin bugünkü Uhudları; evleri, camileri ve sokaklarıdır. Mü’min kimlik ve kişiliğinin korunması gereken her yer mü’minlerin Uhud’udur.

İlgili Videolar