225- Kur’an Çocuğu

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 5 Ocak 2014 Pazar günü yapılan Hayat Rehberi Sohbetidir.

AÇIKLAMA

  • Yaratılmış her insan Allah’ın kuludur. Ancak Allah’a iman eden mü’min, “Rahman’ın Kulu” olma vasfını hak ederek Allah’ın katında ayrıcalık kazanmıştır. Allah’ın “Rahman’ın Kulları” hitabını hak edebilmek için Allah’ın Kur’an’da belirttiği mü’min profiline uygun yaşamak gerekir. Rahman’ın kulları olmak Ebubekirleşmeye doğru giden yolda olmaktır.

 

  • Nezaket sahibi, ibadet hassasiyeti olan, cehennemden korkan, orta yollu olan, cana kıymayan, zinaya yaklaşmayan, yalandan şahitlik yapmayan, Allah’tan başkasını ilah kabul etmeyen, ayet ve hadisleri tam manasıyla özümseyen kimse; iyi mü’minlik seviyesini yakalamış demektir.

 

  • Kur’an’ın hiçbir ayetine sıradan ayet muamelesi yapılamaz. Allah Teâlâ namazı ve orucu emrettiği ayetlerin yanında dua etmeyi de emretmiştir. Bu sebeple dua, belirli zaman ve mekanla sınırlandırılamayacak bir ibadettir. Mü’min, dua ederek Rabbine olan yakınlığını korumalıdır. Dua, mü’minin hayatının her anında kullandığı ve ihmal etmemesi gereken güçlü silahlarındandır.

 

  • Mü’minin cennete götürecek işleri yaparken sabretmesi, ona dertsiz diyar olan cenneti kazandıracaktır.

 

  • Kur’an-ı Kerim kıyamete kadar değişmeyeceği gibi mü’minin imanı da sarsılmayacak kadar güçlü olmalıdır. Çünkü mü’min, enerjisini Kur’an’dan alıp yüreklerin Kur’anlaşması için çalışan adam olmaktır.

 

  • Kur’an, Ümmeti Muhammed’in hayatına yön veren yol haritasıdır. Kur’an Müslüman’ı olmak ise içindeki emir ve yasaklarına uymayı gerektirmektedir. Resûlullah aleyhisselamın karakteri Kur’an karakteridir. O’nun Ümmet’inin karakteri de bu doğrultuda olmalıdır.

İlgili Videolar