35) Korunmak Vazifemizdir

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 7 Aralık 2014 Pazar günü yapılan Şehzadebaşı Camii Sohbetidir.

AÇIKLAMA

  • Şeytan insanlara çeşitli noktalardan yaklaşır ve bu noktalar insanların zayıf noktalarıdır. Bunlar:
  • Kötülükleri iyiliklerle tartma
  • Şefaat temennisini abartma
  • Her şeyin suçunu Allah’a atma
  • Kuru beklentilerde olma

 

  • Şeytanı tanımak ve hilelerini bilmek kadar insanın kendisini tanıması ve zaaflarını bilmesi ondan korunmanın en önemli adımlarındandır.

 

  • İmtihan, sadece hayatta karşılaşılan zorluklar ya da siyer kitaplarındaki sahabelerin yaşadıkları işkencelerden ibaret değildir. Nefes alınan her anın imtihan olduğu şuurunda olunması gerekmektedir.

 

  • Müslümanlar imanlarını sadakat ve samimiyetle ispat edebilmek için zirve nesil olan ashabı kiram başta olmak üzere tüm Müslümanlarla bir yarıştadırlar.

 

  • Hayat dini olan İslam’ı kuru bilgi olarak nesillere öğretmekten ziyade hayatın kendisi olarak öğretildiğinde hakiki başarı elde edilmiş olunacaktır. Zira imanı koruya çalışacak olan, kulun kendisidir. Allah mücadele eden ve bu yolda olup kendisinden yardım isteyenlerle beraber olacaktır.

 

  • Şeytan açıktan düşmanlık yapmayabilir ama şeytana, insana sağından solundan yaklaşıp vesveseleriyle kandırmaya çalışma ruhsatı Allah Teâlâ tarafından verilmiştir. Bu nedenle şeytanın varlığı günahların bahanesi olarak gösterilemez. Çünkü Allah ona ruhsat verdiği gibi ondan korunma yollarını da öğretmiştir ve şeytan; Allah’ın yüzde yüz iman edip sığınan kullarına zarar veremeyecektir.

İlgili Videolar