36) Sağlık Emanettir

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 14 Aralık 2014 Pazar günü yapılan Şehzadebaşı Camii Sohbetidir.

AÇIKLAMA

  • Sağlık Allah Teâlâ’nın kullarına vermiş olduğu bir nimettir. Nimeti veren Allah, her nimette olduğu gibi bu sağlık nimetinden dolayı da kullarını elbette hesaba çekecektir.

 

  • Mü’min ilk olarak kendi bedenine ve sağlığına saygı duyduğu gibi başkalarının beden ve sağlığına da saygı gösterir. Bu sebeple mü’min, kendi sağlığını olumsuz etkileyen gürültülü ortamlarda ikamet etmediği gibi, kendinden kaynaklanan ve çevresinin olumsuz etkileneceği gürültülü ortamları da oluşturmamalıdır.

 

  • İnsanlar kendisine ait olmayanlar üzerinde bir hak iddia etme hakkına sahip değildir. Her şeyin sahibi Allah’tır. Sahibi olduğu her şey gibi bedenlerin kullanımını da, Allah belirlemiştir. Bu sebeple sağlığı korumak, Allah’a olan saygının gereğidir. Mülkiyet Allah’a ait olduğuna göre, yarın teslim edilecek bedenlerin en iyi şekilde sahibine ulaştırılması gerekmektedir.

 

  • Allah, herkesi farklı şekilde yaratmıştır. Kimini sağıklı bir beden ile yaratmış, kimini de hastalıkla imtihan edilecek bir bedenle yaratmıştır. Allah’ın emir buyurduğu ibadetler de bedenin durumuna gore farklılık gösterebilmektedir. Allah’ın bahşettiği sağlıklı beden kulluğun yapılabilmesi için çok büyük bir önem arzemektedir. Bu sebeple bedenlere verilen her zarar, Allah’a kulluğu olumsuz yönde etkileyeceği için sağlığa önem verilmelidir.

 

  • Bedenin emanet olarak taşındığı bilinci aileler tarafından çocuklara aşılanmalıdır. Çocukların, doktor veya iğnelerle değil Allah’ın hesap soracağı bilinciyle bedenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. Bu şuurda bir çocuk, yiyeceği yemekten uyku düzenine kadar bedenine olumsuz etki edecek her türlü şeyden kaçınmış olacaktır.

 

  • Sağlık, insanın hayatını kaliteli bir kulluk düzeyinde yaşaması için gerekli bir unsurdur. Sağlığa olumsuz etki edecek birçok husus vardır. Bu hususların başında da uyku düzeni gelmektedir. Bu sebeple kişi, uyku düzenine çok dikkat etmek zorundadır. Gerekirse bu olumsuz etkiden kurtulmak için hicret etmeyi bile göze alması gerekir çünkü kuvvetli mü’min zayıf mü’minden daha hayırlıdır.

İlgili Videolar