40) Şeytana Yardım

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 11 Ocak 2015 Pazar günü yapılan Şehzadebaşı Camii Sohbetidir.

AÇIKLAMA

  • Allah’ın insandan murat ettiği şey, şeytansız bir dünya oluşturmak değil şeytana yem olmamak için iyiliğin gücünü artırmaktır. Bu sebeple mü’minin vazifesi; şeytana adam toplamak değil şeytandan adam toplamaktır.

 

  • Bir mü’minin yaptığı yanlışı aşikâr etmek ve yaptığı yanlıştan dolayı onu ayıplamak, şeytana yardım etmektir. Şeytana yardım ise alkol gibi yasaklanmıştır çünkü hata stokçuluğu yapıp şeytana yardım etmek, istiğfarı gerektirecek kadar büyük bir suçtur.

 

  • Mü’min, hatayı teşhir edip büyüten değil ıslah edici kimliğe sahip olandır. Bu kimliğinin hayata yansıması, karşı tarafın kimliğine zarar verecek şekilde olmamalıdır. Çünkü bu, hatayı kişiselleştirme anlamına gelir ki mü’min böyle bir durumun oluşmasına mahal veren adam olmamalıdır.

 

  • Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır; iyiyi de kötüyü de yaratan Allah’tır. Şeytanı da yaratan Allah böyle olmasını murat etmiştir. Bu, Allah’ın kanunudur. Şeytanın olmadığı yerde kimin iyi kimin kötü olduğu anlaşılamaz. Kötülük olduğu için iyilik değerlidir. Bu sebeple şeytanın kötülüğünü perçinlemek yerine iyiliğin gücü arttırılmalıdır.

 

  • Mü’min; affetmeyi, merhamet göstermeyi, hata örtmeyi, hoş görmeyi ibadet olarak görendir.

 

  • Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi tüm mirasıyla evlerimize taşımak zorundayız. İslam; sadece namaz, oruç ve zekâttan ibaret değildir. Ev neredeyse dükkân neredeyse kısacası; hayat neredeyse Resûlullah aleyhisselam da oradadır. Çünkü O, hayat peygamberidir.

 

  • İnandığı ve gerçekleştirmek istediği davayı tanımanın yanında düşmanını da tanıyan kişi, planladığı hedefe varış süresini hızlandırabilir.

İlgili Videolar