6) Köprüdeyiz

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 24 Kasım 2014 Pazartesi günü yapılan Ankara Hacı Bayram Veli Camii Sohbetidir.

AÇIKLAMA

  • Klavyenin üzerindeki tek bir tuşun klavye olmadığı gibi sadece namaz, oruç veya hac da İslam değildir; İslam’ın parçalarıdır. Bu sebeple tek bir tuşa basılarak anlamlı bir metin yazılamayacağı gibi sadece namaz kılmakla da kaliteli mü’min olunamaz. Kul, Allah’ın Şeriat’ını olduğu gibi kabul ettiğinde dünya hayatını huzurlu bir şekilde yaşayabilir.

 

  • İslam, köprünün iki ayağı ortasında bir hayat yaşayabilenlerin dinidir. Mü’min dünya hayatını bir kenara bırakıp sadece ahiret için çalışan, hayatı medresede geçiren, dünyayı tanımayan bir insan değildir. Müslüman, hem dünyayı hem ahireti dengede tutan insandır.

 

  • İfrat ile tefrit arasında denge kurup mu’tedil bir mü’min olabilmek için en büyük şablonumuz; Resûlullah aleyhisselamdır. Ümmeti Muhammed olmak, vasat ümmet olmayı gerektirir.

 

  • Bugün iman eden hiçbir kimsenin, köşeye çekilme hakkı yoktur çünkü her Müslüman bu dinden aynı oranda sorumludur. Bu sebeple mü’min Allah Teâlâ’nın kendisine verdiği kabiliyeti, Ümmet’in nerede ihtiyacı varsa orada kullanmalıdır.

 

  • Bugün Müslümanlar arasında “cemaatleşme” adı altında “parçalanmış bir ümmet” anlayışı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Buna rağmen Müslüman, diğer bir insanı cemaatine ya da grubuna değil Kur’an ve Sünnet çatısı altında buluşturmaya çalışmalıdır çünkü İslam, cemaat dinidir.

 

  • Müslüman, İslam’ı namazdan ibaret görmediği gibi Müslümanlığını da camideki hâlden ibaret görmez. Müslüman, camide nasıl ise sosyal yaşantısında da o kimliğini taşıyabilen insandır çünkü İslam, tüm hayatı kuşatan hayat dinidir.

 

  • Müslümanlık, zamana ve mekâna göre değiştirilmeye çalışılmadığı takdirde, cennete uzanan köprüden geçmeyi sağlar. Kulluk köprüsünün üzerindeki imtihan, dünya ve ahiret ayağını dengede tutmaktır. Dünyanın, ahiret hayatını kazandıracak tek yer olduğu da unutulmamalıdır.

İlgili Videolar