117) Ahlakımızın İncelikleri

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 10 Ekim 2010 Pazar günü yapılan Hayat Rehberi Sohbetidir.

 AÇIKLAMA
  • Müslüman’ın ahlakı, içinde bulunduğu aile kültürünü ya da herhangi bir değeri değil imanının kalitesini gösterir. Çünkü ahlak, nezaket kuralı değil imanın gereğidir.

 

  • Gerçek ahlak; insanların içerisinde gösterilen değil, kimselerin görmediği fakat sadece Allah’ın gördüğü her yerde ahlaklı olabilmektir. Aileye karşı olan tavırlar ise en büyük ahlak göstergesidir.

 

  • Ahlak Müslüman için en büyük sevap kaynağıdır. Bu sebeple Müslüman; ilk Allah’a, sonra kendisine, sonra da topluma karşı ahlaklı olması gerekmektedir.

 

  • Ahlak iman ile bağlantılıdır ve imanın görünen şeklidir. Bu sebeple iyi bir ahlak ile imanda zirveye ulaşılabilir.

 

  • Bu Ümmet Kur’an ahlakı ile ahlaklanmış bir Peygamberin Ümmetidir.

 

  • Bir Müslüman’ın ahlakından sevinç, üzüntü, kızgınlık vb. her durum ve şartta taviz vermemeli; karşısında kim olursa olsun Peygamber ahlakını sergilemeyi gaye edinmelidir.

İlgili Videolar