12) Garibiz Ama Zavallı Değiliz

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 9 Eylül 2007 Pazar günü yapılan Hayat Rehberi Sohbetidir.

AÇIKLAMA

  • Kâfirlerin nimetler içerisinde yüzdüğü bir dünyada Müslümanların sıkıntılar içerisinde bocalaması imtihan olarak görülmelidir. Dünya Müslümanlar için dert diyarıdır. Bu açıdan bakıldığında dünya hayatında rahatlık, rahatsız bir akıbete doğru yol alındığını gösterir.

 

  • Allah’ın Müslümanlar için takdir buyurduğu planı anlamayan mü’min, kendini zavallı hissetmektedir. Oysaki ebedi olan ahiret için çalışıp hesabın fani olan dünya üzerinden yapılması anlamsızdır.

 

  • Garip olan İslam değil Müslümanlardır. Allah’ın kendisi için mağlubiyet yazması mümkün değildir, asıl üzerine mağlubiyet yazılmış olan küfürdür. Bu bir peygamber haberidir. Müslümanlar gariptir ama zavallı değildir. Sünnetullah gereği bugün gece olması, gecenin hiç bitmeyeceği anlamına gelmemektedir. Bu gerçek hiçbir zaman unutulmamalıdır.

 

  • Müslüman’ı günlük düşünme noktasından sıyırıp asırlar sonrasını düşünme düzeyine yükseltecek olan şey; Allah’ın vaadine olan imandır.

 

  • Dünyanın her geçen gün kötüye gidişatı, İslam güneşinin doğuşuna ne kadar yaklaşıldığını gösterir. Çünkü gecenin en zifiri karanlığı, güneşin doğuşuna en yakın olduğu vakittir. İslamiyet adeta, yayı gerilmiş bir ok gibi fırlatılmayı beklemektedir.

 

  • Allah, mü’mine güllük gülistanlık bir hayat vaat etmemiştir. Cennetten çıkarılıp gönderilmenin en tabii sonucu, cennet olmayan ve olmayacak olan bir hayatta yaşamaktır. Kazananlar da, dünya hayatını cennete açılan bir yol yapabilenler olacaktır.

 

Not: Dersin son on dakikası 2007 Ramazan değerlendirmesini içermektedir.

İlgili Videolar