17) Zulüm Kaydırır

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 16 Mart 2014 Pazar günü yapılan Şehzadebaşı Camii Sohbetidir.

AÇIKLAMA

  • Allah katında bütün mü’minler eşittir. Bu yüzden kimsenin kimseye zulmetme hakkı yoktur.

 

  • Zulüm; sadece işkence ve eziyet etmek değil herhangi bir şeyi misyonu dışında kullanmaktır. Rabbimizin kıyamet günü affetmeyeceği tek şey kul hakkıdır. Unutulmamalıdır ki; onur kırıcı davranışlarda bulunarak kul hakkına girilip karşı tarafa zulmedilmelidir.

 

  • Mü’minin yakaladığı seviye şu üç özellikle yakalanır;
  1. Mazlumun yanında olmak,
  2. Zalimin zulmüne ortak olmamak,
  3. Zalimi zulme sevk etmemek

Zulme karşı tek vücut olabilenler, Resûlullah aleyhisselamın dünyayı kendilerine teslim ettiği Müslümanlar olabilirler.

 

  • Zulmün her alanı hatadır. Mü’min bu sınırları bilip ona göre hareket etmelidir. Zulmün işlendiği bir ortamda bulunmanın mübahlığı da o duruma karşı koyulabilindiği kadardır. Çünkü mü’min, tarafı belli olan bir kimliğe sahiptir.

 

  • Bir iyiliğe karşı iyilik yapmak üstünlük değildir. Üstünlük; iyiliğe iyilik, kötülüğe karşı ise engelleyici olmaktır. Allah katında üstünlük ise ancak takvadadır.

İlgili Videolar