16) Mü’min İsek Kardeşiz

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 9 Mart 2014 Pazar günü yapılan Şehzadebaşı Camii Sohbetidir.

AÇIKLAMA

  • Kardeşlik aynı anne-babadan olmayı değil aynı pencereden bakmayı gerektirir. Kişiyi bu kardeşlik seviyesine ancak iman getirir. İman kardeşliğinin gücü anne-baba ile olan bağ yapısından daha güçlüdür.

 

  • Mü’min kardeşliğinin; birbirini satmamak, üç günden fazla küs kalmamak, hakaret etmemek, hor görmemek gibi haram olan kırmızıçizgileri vardır. Bu çizgileri aşmamak, kardeşliğin vazgeçilmez ilkelerindedir.

 

  • Mü’minliğin şartı kardeşliktir. İmanın korunabilmesi için kardeşlik bağının güçlenmesi ve korunması gerekir çünkü İslam, tek başına değil ümmet şuuruyla tek vücut olarak yaşanması gereken bir dindir.

 

  • Yıkılan, bozulan, kilitlenen cami yerine başka bir yer mescit edinilebilir ama kırılan kalp ve kaybolan kardeşliğin yerine bir şey konmasının mümkün olduğu söylenemez. Bu sebeple; camilere kâfirler saldırdığı zaman ne kadar rahatsız olunuyorsa kardeşliğe zarar verildiği zaman da o kadar rahatsız olunmalıdır. Allah Teâlâ “Mü’minler ancak kardeştirler.” buyurmaktadır.

 

  • Ümmeti Muhammed; kardeşliğin, fedakârlığın, sevgi ve merhametin adıdır. Ensar Muhacir kardeşliğini yaşayan ve yaşatan bir ümmettir.

 

  • İslam, her ibadete belirli şartlar tayin etmiştir ancak bir ibadet olan “kardeşlik” bağına belirli bir şat koymamıştır. Be sebeple kardeşlik; hiçbir külfeti olmayan, sadece Allah rızası için sevmenin ve sevilmenin adıdır. Cennet vesilesi olacak böyle bir fırsat kaçırılmamalıdır. Sonu Arş’ın gölgesi olduğu unutulmadan bu imandan kaynaklanan kuvvetli bağ güçlü tutulmalıdır.

İlgili Videolar