196) Sevilene Kadar Sevmek

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 20 Ocak 2013 Pazar günü yapılan Hayat Rehberi Sohbetidir.

AÇIKLAMA

 • Allah bir kulunu sevdi mi kulunun duyan kulağı, tutan eli, gören gözü, yürüyen ayağı olur. Allah Teâlâ bir kulundan razı olduğu vakit dünyayı ondan uzaklaştırır ve kulluğunda olgunlaşması için üzerine imtihanlar yağdırır. Bu, Allah’ın kulları üzerinde bir planı olduğunun göstergesidir.

 

 • Kulun sevgisi iki şekilde ortaya çıkar; Resûlullah aleyhisselam sevgisi ve Şeriat’a uyma iştiyakı ile.

 

 • Kul, Allah’ın emirlerine teslim olur; Resûlullah aleyhisselamın Sünnet’ini hayatına tatbik etme noktasında titizlik gösterir. Bunun sonucunda kul haramlara yaklaşmaz, cihat sorumluluğunu yerine getirir, kâfirin karşısında dik ve izzetli durur.

 

 • Sevmek, kuru kuru “seviyorum” demek değildir. Seven insan, sevdiğinin kendisinden memnun olmasını ister. Allah’a karşı sevginin göstergesi olarak da kul, Resûlullah aleyhiselamın Sünnet’ini hayatına geçirir ve Şeriat’a uymakta titizlik gösterir.

 

 • Ashabı kiram; Allah’ı sevdiler ve Allah da onları sevdi. Hedefi Allah’ın sevgisini kazanmak olan her mü’min, ashabı kiramın şu dört temel karakterini karakteri haline getirmelidir:
 • Mü’minlere karşı mütevazi olmak
 • Kâfirlere karşı dik durmak
 • Allah yolunda cihat etmek
 • Kınayanın kınamasından korkmamak
 • Mü’minin hedefi Allah’ın rızasıdır. Allah’a yaklaşmanın yolunu ise yine kendisi kullarına bildirmiştir. Kulun Allah’a yaklaşması, farzlardan sonra nafileler ile mümkündür. Nafileler, Allah’a giden yolda mü’minin hızıdır.

 

 • Kulun ahirette alacağı en büyük mükâfat, Rabbinin hoşnutluğunu kazanmasıdır. İşte bu hoşnutluk, dünyadayken tüm sevgilerin önüne Allah ve Resûlü’nün sevgisini geçirmekle gerçekleşir.

 

 • Allah, sevdiği kulundan sevgisini ispatlamasını ister. İşte bu sebeple Allah kuluna dert ve sıkıntı vererek onu imtihan eder. Böyle zamanlarda sabrederek itaat eden Allah’ın sevgisini kazanır.

İlgili Videolar