21) Kuran Herşeyimiz

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 18 Kasım 2007 Pazar günü yapılan Hayat Rehberi Sohbetidir.

AÇIKLAMA

  • Mü’min’in hedefi hafızı çok nesiller yetiştirmek değil, bir ayet duyduğunda “Bu Rabbimin kelamıdır.” teslimiyetine sahip samimi mü’min nesliler yetiştirmektir.

 

  • Kur’an zerre miktarı da olsa yapılan iyilik ve kötülüklerin karşılığının görüleceğini bildiriyor. O halde kişi yaptığı hiçbir iyiliği veya kötülüğü küçük göremez.

 

  • Kur’an lafzıyla mu’ciz ve kıyamete kadar bakî kalacak yegâne kitaptır ve bu mukaddes kitabın korunması insanlar eliyle olacaktır. Bu görev nöbetleşerek nesilden nesle teslim edilmektedir. Nöbeti teslim alan nesil onu diğer nesle zarar görmeden aktarmak için elden geleni yapmalıdır.

 

  • Kur’an-ı Kerim tarihsel değil, her çağa hitap eden evrensel bir kitaptır. Hak-batıl mücadelesi gereği Kur’an içerden dışarıdan, gizli ve aşikâr saldırılara maruz kalmıştır. Kur’an’ın bu nesle hitap etmediğini düşünmek ya onu anlamamak ya da tahrife çalışmaktır. Bu nedenle Kur’an’a karşı yapılan her hareket basit görülmemeli ve bunlara karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

 

  • Kur’an’a iman, onu beğenmekle değil onu hayata tatbik etmek ve her şeyden çok sevmekle mümkündür. Öyle ki bir ayet-i kerimesi için can vermek dahî göze alınabilmelidir.

İlgili Videolar