40) Evet Hasbunellah

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 13 Nisan 2008 Pazar günü yapılan Hayat Rehberi Sohbetidir.

AÇIKLAMA:

  • Allah için yola çıkıldığı zaman kişilere ya da başka sebeplere güvenerek yola çıkılmaz. Tek dayanak Allah’tır. Sağlam niyetlerle yola çıkılmalıdır ki Allah’ın yardımına nail olunabilsin. İslam, meleklere değil insanlara gönderilen bir dindir. Allah’ın yardımı da dinini gönderdiği ve elleriyle korumasını murat ettiği insanın verdiği mücadeleyle gelecektir.

 

  • Dava adamının yoluna çıkarak moralini bozan, onu yıldırmaya çalışan kişi ya da olaylar olacaktır. Bu olaylara takılmadan “Hasbunallah!” deyip istikrarla mücadeleyi elden bırakmayarak zafere ulaşılmalıdır. Hedefe ulaşma yolunda Allah’ın yardımıyla gelen zaferi hak edecek davranışlar sergilenmelidir.

 

  • Dava adamı, aklını ayet ve hadislerin dışında kullanmanın kendisine ve dinine zarar vereceğinin bilincindedir. Bu sebeple aklını ayet ve hadisler doğrultusunda kullanarak vahyi aklın önüne alır. Mü’min olmak, kulun haddini bilmesidir. Asıl olan akıl nimetini kullanmamak değil sınırı bilip Allah ve Resûlü’nün her emrine itaat etmektir.

 

  • Yapılan hatalar davaya hizmet edenleri yıldırmamalıdır çünkü tövbe kapısı her daim açıktır. Sağlam tövbelerle yola çıkanlara Allah yardım edeceğini vaat etmektedir. Kula düşen hatayı derinleştirici davranış sergilememek ve Allah’ın yardımını hak edecek davranışlarda bulunmaktır.

 

  • Dava adamı, Allah için yapılan işte kendisini tek görevli bilip yalnız kalmaya hazır olmalıdır. Bu yolda hiç kimseye güvenmeden yalnızca Allah’ın rızasını gözetip O’na güvenerek iş yapmalıdır.

 

  • Dava adamı alınan hezimetten dolayı asla yılmaz bilakis daha fazla azimle cihadına devam etmelidir. Bilinmelidir ki, Allah ve Resûlü’nün çağrısına tam bir iman ve tevekkülle ittiba edildiğinde Uhud’da olduğu gibi hezimetler zafere dönüşecektir.

İlgili Videolar