13) Birbirimize Muhtacız

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 16 Şubat 2014 Pazar günü yapılan Şehzadebaşı Camii Sohbetidir.

AÇIKLAMA

  • Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, varlığı sadece kendiliğinden olan sadece Allah’tır. Kul olarak nitelendirilen insan ise acizlik ve mükemmelliyet arasında diğer insanlara muhtaç olarak yaratılmıştır. Allah bu kanunu kendisinden başka herkesin fani ve güçsüz olunduğu anlaşılsın diye koymuştur. Kula düşen ise kendi acziyetini anlayarak kulluğunun farkındalığını arttırıp onu daim kılmaktır.

 

  • Kâinatta yaratılan hiçbir şey lüzumsuz değildir. İnsan da bu düzende bir boşluğu doldurmak için yaratılmıştır. Yaratılış amacını gün yüzüne çıkartabilmesi için de diğer insanlarla bir arada yaşamak zorundadır. Bu sebeple insanı nimet olarak görmek asıldır.

 

  • İnsanların birbirine olan muhtaçlığı unutulduğunda Allah’a giden yollardan biri tıkanmış demektir. Allah kullarının birbirine nasihat etmesini, sılayırahimi korumasını, iyiliği emredip kötülükten nehyetmesini kısaca; iyilikte yarışmasını emretmiştir. Böylelikle birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılarken aynı zamanda birbirlerinin cennet vesilesi olmasını dilemiştir.

 

  • Mü’min toplumda Allah için para da verilir, istişare de edilir, nasihat de verilir. Medine medeniyetinin insanlığı, bir mü’min için uykusuz kalan İslam dininin insanlığıdır.

 

  • Bir mü’minin derdi varken onu dinleyip çözüm bulmadan namaza durmayan mü’min, kardeşinin derdiyle ilgilenmeyi itikâfta bulunmaktan daha faziletli sayan bir Peygamber’in Ümmet’i olduğunu ispat etmiş mü’mindir. Nasihat, bu Ümmet’in karakteridir. Ümmeti Muhammed, birbirlerinin yaralarını sararak psikologa gitme ihtiyacını ortadan kaldırmak zorundadır. Allah mü’min kulunu diğer insanların dertlerine deva ararken görmek ister.

 

  • Mü’min kimliği taşıyan insanlarla bir arada olup iyilikte yarışıldığında Allah’ın rahmeti ve bereketi kulları üzerine iner. Bu sebeple Ümmeti Muhammed sadece kendisini düşünen bir ümmet olamaz. Ancak birbirine kenetlenip cemaat olunduğunda Allah’ın bereketi üzerlerine iner ve birbirlerinin tamamlayıcısı olurlar.

 

  • Allah namaz, oruç ve haccı emrettiği gibi iyiliği de emretmiştir. Bu emir sadece Müslüman çevreyle değil bütün insanlığı kapsayan bir emirdir. Bütün dertleri içerisinde barındıran Ümmeti Muhammed’i dert etmek asıldır çünkü bir kişiyi kazanmak, bütün insanlığı kazanmak gibidir.

İlgili Videolar