211) Son Ders (Ölüm)

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 5 Mayıs 2013 Pazar günü yapılan Hayat Rehberi Sohbetidir.

AÇIKLAMA

  • Ölüm, bir insanın hayatına tesir edebilecek en büyük gerçek olmakla birlikte, bizi Allah’a yaklaştıracak en etkili derstir. Ve bu ders kaybedildiği takdirde insanı etkileyip harekete geçirecek başka bir şey kalmamış demektir. Ölüm korkusu –aslında Allah korkusu- yüreklerde diriltilmelidir.

 

  • Medyanın olumsuz etkisiyle zihinlerdeki “ölüm” kavramı sıradan bir hale getirilmeye çalışılsa da bu mefhumun gerçek mahiyeti korunmalıdır. Kısa hayatlara uzun emeller yerleştirilmesi ölüm gerçeğinin arka plana atılmasına sebebiyet vermemelidir. Bu nedenle ölüm, dünyadan kopmayıp ahiret endeksli yaşanmasını sağlamalıdır.

 

  • Ölümün tüm gerçekliği, bulunulan her mekânda gündem haline getirilmelidir. İnsan nasıl bir hayat yaşarsa Allah ona o şekilde bir ölüm nasip eder. Akıbeti belirleyen de insanın nasıl bir hayat yaşadığıdır. İnsan hayatıyla ahiretine hazırlık yapmalıdır.

 

  • Hiç kimse cenneti garantilememiştir. Ölüm, edebiyatı yapılacak bir kavram da değildir. Bu sebeple ölüm, her an insanları teyakkuz halinde tutacak bir mefhum olmalıdır.

 

  • “Nasıl yaşarsak öyle ölürüz, nasıl ölürsek öyle diriliriz.” ve “Hepimiz muhakkak ölümü tadacağız.” İşte, son ders de budur.

İlgili Videolar