246) İbadet Donanımlı Çocuk

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 29 Mart 2015 Pazar günü yapılan Hayat Rehberi Sohbetidir.

AÇIKLAMA

  • İbadet, kulun hayatının tamamını kapsayan bir kavramdır. Müslüman Allah’ın onu yaratma gayesini anlaması için ibadet mefhumunu hayatının tümüne yansıtması gerekir. Bu sebeple ebeveynlerin çocuklarına namazın rükünlerinden önce kazandırmaları gereken şey; ibadet şuurudur.

 

  • Çocuklara namaz kılmayı öğretmekten önce aşılanan İslam şuuru, bu Ümmet’in asırlar sonrasına yapılan bir yatırımdır. Bu nedenle kötülükten arındırılmış bir toplumda, İslam şuuruyla çocuk yetiştirmek tüm anne babaların üzerine düşen bir mükellefiyettir.

 

  • Bugün Müslümanlar evlerinin dünyaya açık olduğu bir zamanda yaşamaktadırlar. Bu çağda en büyük öğretmen, çevredir. Bu yüzden Müslümanların ilk cihadı, İslam donanımlı bir çocuk yetiştirmek için Allah’ın razı olacağı bir çevre oluşturmaktır. Çünkü ancak dezenfekte edilmiş bir çevre ile Allah’ın murat ettiği nesiller yetiştirilebilecektir.

 

  • Eğitim anne karnında başlar. İlk üç yaşına kadar anne kendini ve çocuğunu koruma altına almalıdır. Beş yaşından on yaşına kadar çocuğa İslam öğretilmeli, on yaşından buluğ yaşına kadar pratik eğitim verilmelidir. Buluğa giren çocuk denetimli olarak serbest bırakılmalı, böylece ibadet donanımlı çocuk yetiştirilmiş olunacaktır.

 

  • Kur’an’ı öğrenip hafız olduğu halde yalan gibi ahlak zafiyetleri bulunan çocuklar yetişmesi, şeytanın tuzaklarına karşı büyük bir tedbirsizliğin göstergesidir. Bu nedenle çocuk yetiştirmek isteyenlerin dünya menfaatleri üzerine planlar yapmak yerine, çocuklarını Kur’an’ı yaşayan mü’minler olarak yetiştirmeyi hedeflemeleri gerekmektedir.

İlgili Videolar