3) Sabredenler Kazanacak

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 8 Aralık 2013 Pazar günü yapılan Şehzadebaşı Camii Sohbetidir.

AÇIKLAMA

 • Allah’ın razı olmadığı bir iş karşısında başka alternatif olmadığı için gösterilen sabır, sabır değil tahammüldür. Hakiki sabır ise; Allah’ın rızası olmayan bir şeyi yapma imkânı olduğu halde onu yapmamaktır.

 

 • Mü’min, sadece düşmanlarıyla imtihan olmaz. Allah’ın en sevgili kulları olan peygamberler bile sevdikleriyle hatta en yakınlarıyla imtihan oldular. Bu sebeple mü’minin her an dışarıdan ve içeriden gelecek taarruzlara hazırlıklı olması gerekmektedir.

 

 • Sabır, hayatın ölçüm birimidir. Sabır, kişiyi harama düştükten sonra istiğfar ettirmek yerine; tam haramın yaklaştığı zaman şehvetleri dizginleyip “Ben Allah’tan korkarım.” dedirtmelidir. Mü’mini harama düşmekten alıkoyan sabır, ona cenneti kazandıracaktır.

 

 • Müslüman’ın her zaman ve mekânda dayanacağı üç sacayağı vardır. Bunlar;
 1. Nimet verilince şükretmek,
 2. Sıkıntılarla karşılaşıldığında sabretmek,
 3. Günahlardan dolayı istiğfar etmektir.

 

 • İmtihan için gönderilen bu dünyada önemli olan bu yolda sabırla, yılmadan ve yıkılmadan Arş’ın gölgesinde soluklanıncaya kadar istikamet üzere ilerlenebilinmesidir.

 

 • Allah, yarattığı her kulunu farklı imtihanlara tabi tutmak üzere yaratmıştır. Allah’ın vermesiyle vermemesini bir görebilenler, imtihanı kazanacak olanlardır. Allah’a kulluk vaadinde bulunanlar ise, imtihanlar karşısında sabır adına verdiği mücadeleyle vaatlerinde sadık kalabileceklerdir. Gerçek mü’minlik de budur.

 

 • Allah ve kulları arasındaki ilişki, devlet ve vatandaşı arasındaki ilişkiye benzemez. Vatandaşın devlet üzerinde söz hakkı vardır ama kulun Allah’ın üzerinde söz hakkı yoktur. Müslüman olmak, tereddütsüz teslim olmaktır.

 

 • Sabır, sıkıntının geldiği ilk anda gösterilen tavırdır. Daha sonrasında sabretmiş değil alışılmış olunur. Bu sebeple “sabredenler” grubuna dâhil olunabilinmesi için refleksler her daim kontrol altında tutulmalıdır. Sıkıntıların da Allah’ın rızasını kazanmak için öne çıkan fırsatlar olduğu unutulmamalıdır.

İlgili Videolar