6) Her Yerde İslam, Her Zaman Müslüman

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 29 Aralık 2013 Pazar günü yapılan Şehzadebaşı Camii Sohbetidir.

AÇIKLAMA

  • Ümmeti Muhammed her şeyi Allah’a secde etmek ve ettirmek için yaratılmış bir dünyada, dinini zaman ve mekâna kısıtlamayan bir Ümmettir.

 

  • Müslüman imanını zamanına ve mekânına göre ayarlayan değil, imanı ile mekânını ve zamanını şekillendirebilen insandır.

 

  • Ümmet’in en hayırlıları toplumdan kaçan değil toplumda bulunup insanların dertleri ve sevinçleri ile hemhâl olan insanlardır. Çünkü kaçmak, meydanı şeytana bırakmaktır.

 

  • Bulunduğu zamanın kötülüklerine kapılmadan Müslümanlığın altını doldurarak yaşayan insan, Peygamberine hicret eden Müslüman demektir.

 

  • Ümmet’in karakterinde insanlar ile geçinilebilirlik vardır. Çünkü insanlar ile geçinemeyen ve kendisiyle geçinilemeyen kişide hayır yoktur. Unutulmamalıdır ki; Ümmeti Muhammed, cemaat ümmetidir.

İlgili Videolar