230 – İmanın Tadı

« »

Nureddin Yıldız Hocamız tarafından 9 Şubat 2014 Pazar günü yapılan Hayat Rehberi Sohbetidir.

AÇILAMA

  • Allah’a ulaştıran iman; kalbi kuşatan ve refleks haline gelen imandır. Önemli olan imanın sözde kalmayıp fiiliyata yansımasıdır.

 

  • Allah tek bir taşı bile boş yere yaratmamıştır. Bu nedenle Allah’ın kulları, kabiliyetlerini bilip o kabiliyetleri doğrultusunda Allah’ın rızasını kazanmak için çalışmalıdır. Hiçbir şey yapmaya güç yetiremeyen en azından yapana engel olmamakla bir iş yapmış olur.

 

  • Müslüman korku ve endişe taşımaz. Davası Allah davası olduktan sonra yardımcısı da Allah’tır. İmanın tadını almak da dünya sevgisi veya ölüm korkusuyla değil Allah’a dayanarak yalnızca O’nun rızası için yaşamakla mümkündür.

 

  • Allah yolunda fedakârlık yapanlar çok okuyan veya çok bilen kimseler değillerdi. Onlar; kaynamış kazanlara atılmayı, kılıçların altında parçalanmayı göze almış; yüreğinde heyecan ve teslimiyet taşıyan kimselerdi. Zira Allah, yapılan işe değil yürekteki sevdaya bakar.

 

  • Asırlar önce Firavun’un sarayında yaşayan Âsiye’nin imtihanı ile asrımızda yaşayan Ümmeti Muhammed’in imtihanı noktasında hiçbir fark yoktur. Sadece küfür şekil değiştirmiştir. Önemli olan zamanın Firavunlarına karşı Âsiyece bir duruş sergileyebilmektir.

İlgili Videolar